Toleransprojektet

Ungdomar som går i årskurs 9 på Morkarlbyhöjdens skola kommer att genomföra en rad arrangemang i syfte att främja tolerans och alla människors lika värde och ett öppet samhälle.

Föreläsningar, musikkvällar, filmkväll, tematräffar mm kommer att genomföras. Ungdomarna skall också förbereda och genomföra en toleransresa till Polen och bl.a. besöka förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Hela projektet syftar till att rusta ungdomarna med kunskaper att stå emot rasism och främlingsfientlighet, bli tolerantare och starkare medborgare samt sprida kunskap för att främja ett tolerant och öppet samhälle. Gruppen består av tjejer och killar och en mångfald av bakgrunder.

I projektet ligger också att utveckla kreativitet och ansvarstagande i samband med planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån elevernas idéer och förslag